Μεταμόσχευση τρίχας από το σώμα

Οι τρίχες από το κεφάλι είναι η κύρια πηγή για την μεταμόσχευση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ασθενείς που δεν έχουν αρκετές τρίχες στο κεφάλι τους για να βοηθήσουν στην μεταμόσχευση. Σε αυτό το σενάριο, ο σύμβουλος παίρνει την απόφαση να μεταμοσχεύσει τρίχες από το σώμα στο κεφάλι. Μερικά μέρη του σώματος από τα οποία μπορεί να γίνει μεταμόσχευση τρίχας είναι το στήθος, τα γένια, τα χέρια, τα πόδια και οι μασχάλες. Παρόλο που υπάρχουν πολλές δότριες περιοχές, η πλειοψηφία των γιατρών προτιμάει να χρησιμοποιεί τρίχες από το στήθος και τα γένια.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι γιατροί προτιμούν για την μεταμόσχευση τρίχες από τα γένια ή το στήθος είναι επειδή αυτές οι δότριες περιοχές μπορούν να δώσουν στους ασθενείς χιλιάδες μοσχεύματα υψηλής ποιότητας. Αυτό βοηθάει στην αύξηση της πυκνότητας των μαλλιών στην περιοχή, κάνοντας την όλη διαδικασία της μεταμόσχευσης επιτυχημένη. Με περιορισμένες επιλογές για δωρήτριες περιοχές αυτό θα ήταν αδύνατον.

Η τεχνική που χρησιμοποιείται
Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η δημοφιλής FUE. Είναι μια από τις καλύτερες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών. Με αυτήν την τεχνική, δεν μένει η ευθεία τομή  μετά την μεταμόσχευση. Αφού αφαιρεθούν οι τρίχες με αυτήν την τεχνική, στην συνέχεια εμφυτεύονται με τον ίδιο τρόπο σαν μοσχεύματα τρίχας στο κεφάλι.

Ασθενείς κατάλληλοι για μεταμόσχευση μαλλιών
Ασθενείς με λιγότερα μαλλιά στο κεφάλι

Συνήθως, οι τρίχες εξάγονται από το πίσω μέρος του κεφαλιού και μεταμοσχεύονται στην περιοχή της φαλάκρας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ασθενείς με λιγότερα μοσχεύματα σε αυτήν την δωρήτρια περιοχή. Σε αυτήν την περίπτωση ένας γιατρός θα επιλέξει την μεταμόσχευση τριχών από το σώμα για να έχει αρκετές τρίχες για εμφύτευση στην περιοχή της φαλάκρας.

Ακατάλληλο μόσχευμα τρίχας
Τα μοσχεύματα τρίχας πρέπει να είναι κατάλληλα για εμφύτευση. Συνεπώς, ο γιατρός ίσως προτείνει την μεταμόσχευση τριχών από το σώμα για να επιλέξει τα ιδανικότερα μοσχεύματα τρίχας, τα οποία είναι κατάλληλα για την διαδικασία της μεταμόσχευσης.

Η μεταμόσχευση τριχών από το σώμα είναι ασφαλής και δεν υπάρχουν κίνδυνοι κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα είναι απίστευτα και οι ασθενείς πρέπει να σκεφτούν σοβαρά αυτήν την μέθοδο αν την προτείνει ο γιατρός τους.